کوئیک کوپر

3,340,000,000 تومان

کوئیک کاپلرهای سوسان در سایزهای مختلف و در دو مدل Push و Hitch  در بازار موجود می باشد

در هر دو مدل با باز شدن جک، اتصال تجهیزات جانبی با آسانبند تامین می گردد ولی تفاوت عملکرد آنها به محل اتصال جک بر می گردد که باعث می شود در مدل Push باز شدن جک منجر به هل دادن فک متحرک به بیرون شود و در مدل Hitch باز شدن جک منجر به هل دادن فک متحرک به داخل و گیر کردن پین تجهیزات بین فک متحرک و صفحه قرار گرفته در زیر کوئیک کاپلر شود.