گریدر

2,450,000,000 تومان

گریدر دستگاهی است که عملیات تنظیم شیب و تسطیح خاکریزی‌ها و خاکبرداری‌ها را در طول راه انجام می‌دهد.

منظور از تنظیم شیب، تنظیم شکل خاکبرداری‌ها و خاکریزی‌ها و ایجاد توازن در آنها می‌باشد.

عملیات خاکبرداری از قسمت‌های گود را عمل بالانس (تعادل) می‌نامند.

دسته: برچسب:
  • گریدر بدون موتور:

اولین نمونه‌های تولید شده گریدر در گذشته بدون موتور بودند.

امروزه استفاده از این نوع گریدر منسوخ شده است مگر در شرایط خاص مانند سطوحی که خاک آن سخت یا دارای آب باشد.

  • گریدر موتوردار:

امروزه تنها گریدرهای موتوردار تولید می‌شوند که از لحاظ اندازه به دو نوع تقسیم‌بندی می‌شوند.

گریدرهای سبک:
این نوع دستگاه مناسب کارهای معمولی نظیر تسطیح سطوح و پخش مواد می‌باشد.

گریدرهای سنگین:

این نوع دستگاه در عملیات‌های سنگین جاده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.